göy-göyərti

göy-göyərti
top. bax göyərti
1. Göygöyərti əkmək. Göy-göyərti almaq. – Həyətlərdə ağac-uğac, göy-göyərti nədir, içməyə su da yoxdur. M. Rz.. Firəngiz göygöyərti ilə toyuq ətini iştaha ilə yedi. B. Bayramov.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • göyərti — 1. is. 1. Ümumiyyətlə bitkilər (ot, ağaclar, yarpaqlar). Hansı şeydir dəyişməyib dünyada; Göyərti də, heyvanat da, hava da. A. S.. . . Kəndin ətrafında, qapılarda, həyətlərdə göyərti əkmək, park salmaq, kölgəlik düzəltmək lazımdır. Ə. Vəl.. 2.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göyərtili — sif. 1. Göyərti əkilmiş, göyərtisi, yaşıllığı olan; göy. Göyərtili həyət. 2. Tərkibində göyərti olan, göyərti qatılmış. Göyərtili sıyıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göy — 1. is. 1. Yer üzünün üzərində mavi bir qübbə kimi görünən fəza, boşluq. Göydə buludlar üzür. Göydə ulduzlar sayrışır. Bu vaxt göydə bulud göründü. // Yer üzünü əhatə edən kainat boşluğu; ənginlik, hava. Bu halda sərayi şahibən göyə bir fişəng… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göyərtilik — is. Göyərti əkilmiş yer, göyərti bitən yer. Hər kəs həyətdəki göyərtiliyi sulamaq istəyirdi. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göyərtisiz — sif. Göyərti bitməyən, göyərtisi olmayan. Göyərtisiz sahə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göyərtisatan — is. və sif. Göyərti satmaqla məşğul olan; göyərtiçi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göyərtiçi — is. Göyərti əkib becərmək və satmaqla məşğul olan adam …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mənbit — ə. göyərtili yer, göyərti bitən yer, göyərtilik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bəqlə — ə. göyərti, səbzi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • kükülük — sif. Kükü üçün yararlı, kükü üçün olan (göyərti və s.). Kükülük göyərti almaq. Kükülük balıq təmizləmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”